Hoe werkt Van den Berg Coaching & Ontwikkeling?

Mijn stijl & visie

Jouw eigen kracht en talent vormen de ankers bij de beweging die jij zelf in gang kunt zetten!

Op Je Eigen Wijze
Ik bied je ruimte om samen te kijken naar je vraag of je probleem en deze te onderzoeken en uit te pluizen. Ik leer je door middel van systematische reflectie zelf te ontdekken en te bouwen, een stapje verder te komen. Je eigen pad te kiezen. Samen zoeken we naar de juiste ingrediënten. Hierdoor ben je beter in staat je eigen weg te kiezen, stappen te maken in je ontwikkeling en je eigen wijze daarin te volgen.

Aansluiten en vertrouwen
Mijn begeleidingsstijl kenmerkt zich door te volgen en aan te sluiten/ mee te bewegen bij wat jij nodig hebt. Ik besteed veel aandacht aan het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving, omdat daar de basis voor een goede coaching wordt gelegd. Zonder goed contact geen contract zou je kunnen zeggen. Vanuit dit contact kunnen we bouwen aan een vertrouwde omgeving waarin allerhande onderwerpen kunnen worden besproken, die we samen thematisch gaan inrichten. We zoeken de schuring op en zien samen de moeilijkheden in. We ruimen samen op. Dit proces is nodig om te kunnen kantelen.

Een van mijn eigen docenten leerde mij ooit mijn ‘epoche’ te bewaren, evenzoveel betekent als je oordeel uitstellen, ‘het stilhouden’ ‘rustpunt’ (…)
Deze filosofische insteek geeft ruimte om stil te staan op wat er gebeurt of wat er gezegd wordt. We kijken naar jou in verschillende contexten, hoe je beweegt, hoe je communiceert, naar patronen, positie en aanpak, zonder dit zweverig te maken.

Van stilstand naar beweging
We kijken samen naar dat wat niet lekker zit, waar je over piekert, wat je bezigt, wat steeds terugkomt. We pakken de kern,  zodat je zelf weer invloed kunt hebben op de situatie en kunt kantelen. We werken o.a. met de EREL methodiek (Eigen Regie -Empowerment en Leiderschap), Voice Dialogue, NLP & T.A.

Echt leiderschap begint vanuit je hart en is vol moed. Dit vraagt om stilstaan bij je kwetsbaarheden en je onzekerheden. Het systemisch kijken, stilstaan bij onze communicatie-strategieën, posities ten opzichte van anderen, zicht krijgen op eigen sociale- en culturele representaties kunnen waardevolle inzichten geven om mee verder te kunnen. Ik help je deze inzichten te op te doen. 

Energie en invloed
Ik geloof in een positieve psychologische aanpak welke zich kenmerkt door in te zoomen op wat je gelukkig- en een blij tevreden mens maakt. Wat je rust geeft in plaats van stress.  Compassievol (leren) zijn naar jezelf en de ander is daar een heel belangrijk element in.
Humor inzetten als ijsbreker maar ook als breekijzer past bij mij. Dit geeft lucht, zorgt voor nieuwe energie , maakt je creatief en is het begin van nieuwe invloed.

Doelgericht en actie

Ik hou ook van actie. Iets doen met de inzichten die je opdoet. Het laten beklijven. Coaching en supervisie bij Van den Berg Coaching & Ontwikkeling is dan ook een gestructureerd en doelgericht proces. Reflectie hierop is onontbeerlijk.

>>> Wat kun je verwachten?

Na het verzamelen van al jouw inzichten tijdens het coachingsproces zet ik je op interactieve wijze aan tot toepassen van nieuw effectief gedrag in jouw praktijksituaties. Vijf principes van  Eigen Regie en werken vanuit empowerment komen terug: 

  1. Bewustwording van jezelf en persoonlijke/professionele groei
  2. Je leert beter luisteren naar je lichaam door symptomen van stress eerder te herkennen en deze te benoemen;
  3. Je begrijpt beter hoe je mentale-fysieke gesteldheid in elkaar steekt en weet dit ook op de positieve manier te beïnvloeden;
  4. Hierdoor vergroot je je zelfvertrouwen en verklein je de stressmomenten;
  5. Je leert te werken vanuit je talent, je ontwikkelt verder en kunt dit toepassen  in werk en privé situaties.